Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Wykaz podmiotów, instytucji i organizacji, dzięki którym można uzyskać wsparcie m.in. w sytuacjach trudnych
oraz przeżywanego kryzysu, utraty lub zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.

 1. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce; ul. Janusza Korczaka 16; tel. (0-29) 760 14 24, (0-29) 760 14 29, Nr alarmowy 112
 1. Asystent Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – asp. Krzysztof Kolator, tel. 506-869-079, tel. (29) 760 -14 – 98, adres mailowy: krzysztof.kolator@ra.policja.gov.pl
 1. Asystent Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – mł. asp. Aneta Waracka,
  tel. (29) 760-14 – 89, adres mailowy: aneta.waracka@ra.policja.gov.pl
 1. Sąd Rejonowy  III Wydział Rodzinny; ul. Mazowiecka 3; tel. (0-29) 764 26 91.
 1. Poradnia Psychologiczno  Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Oświatowa 1;
  tel. (0-29) 760 45 36.
 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce; ul. Kościuszki 24/26; tel. (0-29) 767 61 94. telefon interwencyjny: 506 029 478 (czynny od godziny 8:00 do 20:00, siedem dni
  w tygodniu); e-mail: oik.ostroleka@op.pl
 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem
  w Ostro
  łęce; ul. Kościuszki 24/26; tel. (0-29) 764 83 43.
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; ul.11 Listopada 68;
  tel. (0-29) 764 62 33.
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; ul. Gen. J. Hallera 12; tel. (0-29) 764 41 30.
 1. Urząd Miasta Ostrołęki; ul. Gen. J. Bema 1; tel. (0-29) 764 68 11.
 1. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce; ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15; tel. (0-29) 760 42 91/93.
 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce; ul. Targowa 4;
  tel. (0-29) 769 12 95.
 1. Straż Miejska w Ostrołęce; ul. Berka Joselewicza 2; tel. (0-29) 764 22 43.
 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce ul. Tadeusza Kościuszki 24/26; 07-410 Ostrołęka tel. (029) 764-83-43; poradnia@poradnia.ostroleka.pl
 1. Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację, gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą, tj. psychologiem lub prawnikiem. e–mail: pogotowie@niebieskalinia.plTelefon: 800 120 002 – Bezpłatna linia jest czynna 24h/dobę
 1. Centrum Wsparcia – bezpłatny telefon 800 70 2222 dla osób w kryzysie czynny 24h /dobę, 7 dni w tygodniu (także w święta). Centrum Wsparcia udziela porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Posiada ono stronę internetową www.liniawsparcia.pl, na której, poza psychologami dyżurującymi pod telefonem wsparcia, umieszczono informację o dyżurach specjalistów: psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego. Można też porozmawiać przez czat internetowy, wysłać wiadomość e-mail oraz znaleźć informację o instytucjach pomocowych. Wiadomość e-mail można wysłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub na adres e-mail: porady@liniawsparcia.pl
 1. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych – 116 123
  Można dzwonić codziennie, w godzinach 14:00 – 22:00 (od poniedziałku do niedzieli,
  z wyjątkiem dni świątecznych). Telefon dostępny jest dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem; udzielana jest tu pomoc osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym
  z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu oraz bliskim osób w kryzysie.
 1. Telefon zaufania dla osób cierpiących na depresję – 22 484 88 01
 1. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
  800 12 12 12. Można dzwonić: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 – 20:00.
  Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.
 1. Bezpłatny telefon wsparcia Fundacji „Nagle Sami” 800 108 108 dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie). Można dzwonić: od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00 – 20:00. Linia adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury w Telefonie Wsparcia pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii.