Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

ul. Koszarowa 3
Ostrołęka 07-401


+48 (29) 760 39 60

dyrektor@zssto.ostroleka.pl


Dyrektor – Lidia Joanna Gontarz

Wicedyrektor – Lidia Prusik


Sekretariat czynny w godz. 7:00 – 15:00

508 203 547


Księgowość:

789 175 492