Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Transformacja ustrojowa w Polsce z 1989 roku umożliwiła tworzenie szkół społecznych i prywatnych. Jedną z pierwszych takich placówek była szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

Rozpoczęliśmy od idei i… niewielkiego zainteresowania.

Wiele osób marzyło o maleńkiej, przytulnej szkółce dla swoich dzieci, ale takiej jeszcze nie było w naszym mieście. Musieliśmy ją sami stworzyć. Inicjatywa stworzenia takiej szkoły narodziła się w kwietniu 1990 r., a już 28 maja odbyło się zebranie założycielskie.

Po kilku tygodniach i licznych staraniach, zdobyliśmy dwa niewielkie pomieszczenia. Przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 48 zaczęła działać Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce.

Z dniem 1 września 1990 roku zapoczątkowaliśmy nowy rozdział ostrołęckiej oświaty. Wreszcie Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce otworzyła swoje drzwi. Na czele załogi stanął Dyrektor Ryszard Żukowski. Oprócz kierowania szkołą, podjął się również wychowawstwa klasy pierwszej, w tym prowadzenia lekcji z języka polskiego, matematyki i edukacji przyrodniczej.

W szkole zaszczepiono model edukacji, który przekraczał standardy. Katarzyna Kochanek odpowiedzialna była za pozostałe lekcje w klasie pierwszej oraz zajęcia w świetlicy. Zofia Motas skupiła się na edukacji przedszkolnej, aktywnie zaangażowana od wczesnych godzin porannych.

Zespół wzbogaciły także Ewa Będźkowska, prowadząca lekcje języka angielskiego, oraz Monika Bastek, odpowiedzialna za nauczanie religii. W październiku dołączyła do nich Jadwiga Zawadzka, której zadaniem było wprowadzenie dzieci w świat kultury fizycznej. Za finanse szkoły odpowiedzialna była Lucyna Perzanowska, która społecznie pełniła funkcję księgowej.

Z dumą otworzyliśmy dwa oddziały: “zerówkę” z 10 uczniami oraz klasę pierwszą z 15 uczniami. Opłata za naukę wynosiła 250 000 zł, a od listopada 1990 roku wzrosła do 300 000 zł. Ustaliliśmy, że szkoła będzie pracować zgodnie z programem szkół podstawowych, a nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe o 10% niż w szkołach publicznych.

Półtora miesiąca później zaszły zmiany na stanowisku dyrektora. Ryszard Żukowski odszedł do Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, a miejsce dyrektora objął Józef Groda. Ta przemiana była dowodem na nieustępliwość naszego zespołu w dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości edukacji dla naszych uczniów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj naszą historię (k)rok po (k)roku. 

“Pamiętam, że ponad 25 lat temu, kiedy edukację w szkole STO rozpoczynali moi młodsi bracia zupełnie nie rozumiałem decyzji rodziców. O STO myślałem jako o prywatnej szkole, zupełnie nie widząc wartości jaką może dać swoim podopiecznym. Widziałem jednak, jak bardzo inaczej wyglądał proces edukacji moich braci od tego który znałem z moich doświadczeń w publicznej szkole podstawowej. To zawsze były bardzo proste rzeczy robiące bardzo dużą różnicę: kameralna atmosfera, wykwalifikowana i oddana szkole kadra nauczycielska, ciągłe poszukiwanie innych – lepszych metod nauczania. Przede wszystkim – nacisk na samodzielne myślenie i patrzenie na świat z otwartą głową”.

Jakub Łopusiński

rodzic dwójki uczniów STO,

brat dwóch absolwentów STO,

prezes Zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce