Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Wysokość czesnego:

1 dziecko – 1090 zł

2 dziecko – 990 zł

3 dziecko – 550 zł

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca.

Wysokość wpisowego równa jest sumie jednorazowej opłaty miesięcznej czesnego.

Nr konta szkoły: 88 1600 1462 1809 3994 4000 0001 BNP Paribas

Regulamin opłat i przyznawania zniżek czesnego