Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116

Samodzielne Koło Terenowe nr 116
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka

Nr konta 36 1600 1462 1886 5745 5000 0001 BNP Paribas

Zarząd Koła od 2022 r.

Jakub Łopusiński - prezes
Hubert Gołębiewski - wiceprezes
Agnieszka Zięba - sekretarz
Przemysław Bakuła - skarbnik