Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce
Treść klauzuliSposób wprowadzenia
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunkowych mojego dziecka………………………………………………/moich danych osobowych, w tym wizerunkowych, do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej (między innymi na tablicy ogłoszeń) i w mediach (między innymi na www i na facebooku).
 
Data i podpis ………………………………………………………………..
Na oświadczeniu od pracownika/ucznia