Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

KLAUZULA INFORMACYJNA:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce przy ulicy Koszarowej 3
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym
  • monitorowany jest teren wokół budynku szkoły (wejście główne, drogi dojścia, wyjście ewakuacyjne, teren zlokalizowany wokół niego, ogrodzenie terenu)
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 90 dni
  • zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: bas.kleczkowski@gmail.com
  • podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.