PLAN PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OSTROŁĘCE
2023/2024

  Lp.    WYDARZENIA  TERMIN REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNY  KLASA
1Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. Zajęcia z wychowawcami04.09.2023 r.Dyrekcja Wychowawcy                                            SP
 2Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, WDN, analiza egzaminu ósmoklasisty12.09.2023 r.Dyrekcja Nauczyciele odpowiedzialniSP
 3Projekty i innowacje: Projekt w ramach Szkolnego Wolontariatu „ Książka oknem na świat” – pokaż mi świat ukryty w książkach.„Seniorzy dzieciom – dzieci seniorom”„Leśne wrota” „Gramy – powtarzamy”Kontynuacja  pracy z projektem                           w klasie VICały rok szkolny                K. Sul       K. Łukasik A. Zyśk I. Sikorska I. Piskorek – RakowskaWybrane klasy
 4Zebranie z rodzicami klas I – IV Zebrania z rodzicami klas V- VIII  13.09.2023 r. 14.09. 2023rWychowawcy                                             NauczycieleSP
   5Międzynarodowy Dzień Kropki Dzień Talentów15.09. 2023 r.Wychowawcy I-VIIISP
 6Dzień Spadającego Liścia22.09.2023r.Wychowawcy klas I – IIISP
 7Europejski Dzień Języków26.09.2023r.M. Antoszewska – Bakuła D. Domurad P. Szabłowska – Dzięgielewska R. WysockiSP
 8Dzień głośnego czytania28.09.2023r.K. MierzejewskaSP
 9Dzień Chłopaka29.09.2023 r.Wychowawcy I-VIII Wyjazd integracyjny klas I-IIISP
 10Wybory do SUwrzesień 2023 r.A. Kojtek K. SzusterSP
 11Wsparcie psychologiczno-pedagogicznewrzesień – czerwiec 2023 r.Katarzyna Sul, Jolanta Brodzik, I. Wołosz, K. ŁukasikI-VIII SP
 12Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia02.10.2023 r.I. SikorskaI – VIII
 13Światowy Dzień Uśmiechu06.10.2023 r.Samorząd Szkolny Wychowawcy klasI – VIII
 14Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Analiza pracy szkoły10.10. 2023 r.Dyrekcja Wychowawcy Nauczyciele odpowiedzialni 
 15Dzień gier planszowych11.10.2023 r.WychowawcyI-III
 16Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej  12.10.2023 r.Samorząd SzkolnyI-VIII
 17Dzień orgiami25.10.2023 r.D. ŻebrowskaSP
 18Dzień Bezpiecznego Komputera26.10.2023 r.I. Piskorek – Rakowska, S. KarwowskiI-VIII
 19Pola nadzieipaździernik 2023 r.P. Bieńkowski D. Dobrzyńska K. SulIV-VIII
 20Dzień dyni31.10.2023 r.M. Antoszewska – Bakuła D. Domurad  I – III
 21Międzynarodowy dzień postaci z bajek06.11.2023 r.J. Zera WychowawcyI – IV
 22Zebranie z rodzicami – konsultacje09.11.2023 r.Wychowawcy, nauczycieleSP
 23Święto Niepodległości, Projekt Edukacyjny – Marsz dla Niepodległej10.11.2023 r.A. Zyśk J. Górska J. Zera I. Wołosz D. Dobrzyńska Wychowawcy  SP
 24Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Rada szkoleniowa  14.11.2023 r.Dyrekcja/ NauczycieleSP
 25Dzień Kredki  22.11.2023 r.Wychowawcy I-IIISP
 26Dzień Pluszowego Misia  24.11. 2023 r.WychowawcySP klasy I-III
 27Międzynarodowy Dzień Praw Dzieckalistopad 2023 r.K. Sul, J. BrodzikIV-VIII
 28Konkurs „Najpiękniejszy kalendarz adwentowy”. Kalendarz Dobrych uczynkówlistopad 2023 r.R. Wysocki, Paulina Szabłowska – Dzięgielewska Wychowawcy I-IIIIV-VI SP I-III SP
 29Próbne egzaminy klasy VIII5, 6, 7 grudzień 2023 r.DyrekcjaKlasa VIII
 30Koncert Świąteczny  grudzień 2023 r.J. Zera P. Bieńkowski J. GórskaSP
 31Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.   Termin poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych  śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz nagannych i nieodpowiednich ocenach zachowania09.12.2023 r.Wychowawcy DyrekcjaSP
 32Konkurs świątecznej piosenki w języku angielskim  22.12.2023 r.M. Antoszewska – Bakuła D. DomuradSP
 33Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Podsumowanie pracy, spotkanie wigilijne22.12.2023 r.Dyrekcja, Nauczyciele, Zarząd, Samorząd Uczniowski 
 34Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 r. -31.12.2023 r. SP
 35Dzień Babci i DziadkaStyczeń 2024 r.Wychowawcy I-IIISP
 36Orszak Trzech KróliStyczeń 2024 r.P. Bieńkowski A. Krak K. MierzejewskaSP
 37Pierwsza pomoc przedmedycznaStyczeń 2024 r.L. Gontarz L. Kaczyński L. PrusikI-VIII
 38Bezpieczeństwo przed feriamiStyczeń 2024 r.Wychowawcy klas I – IIII – III
 39Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych08.01.2024 r.DyrekcjaSP
 40Posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja uczniów za I okres09.01.2024 r.Dyrekcja Dyrekcja NauczycieleSP
 41Zebranie z rodzicami  11.01.2024 r.Wychowawcy Wszyscy nauczyciele 
 42Ferie zimowe15.01 – 28.01.2024 r. SP
 43Dzień Bezpiecznego Internetu06.02.2014 r.K. Sul J. Brodzik 
 44Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Podsumowanie pracy szkoły w I okresie06.02.2024 r.Dyrektor Wszyscy nauczyciele 
 45Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  12.02.2024 r.D. DobrzyńskaI -VIII
46 Zebrania zespołów etapów edukacyjnych i innych zespołów zadaniowych4 – 8.03.2024 r.Dyrektor Wszyscy nauczyciele 
 47Klasowy Dzień Kobiet08.03.2024 r.Wychowawcy klas Samorząd UczniowskiI – VIII
 48Dzień Liczby Pi  14.03.2024 r.I. Sikorska M. MurzyńskaSP
 49Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangurmarzec 2024r.Nauczyciele matematykiSP
 50Dzień Wiosny, Dzień Zielony – zdrowe odżywianie, zdrowe soki, koktajle, sałatki  22.03.2024r.A. Kojtek L. Gontarz  SP
 51Dzień Teatrumarzec 2024 r.WychowawcyI-VIII
 52Gra terenowa dla przedszkolimarzec 2024 r.P. Szabłowska – Dzięgielewska K. ŁukasikVII
 53Wiosenna przerwa świąteczna28. 03 – 02.04. 2024 r.  
 54Światowy Dzień Autyzmu  03.04.2024 r.J. Zera J. Brodzik K. SulI -VIII
 55Sprawdziany dyrektorskie w klasach VI i VII09 – 11. 04.2024 r.Nauczyciele przedmiotów Dyrekcja 
 56Rada szkoleniowa  16.04.2024 r.DyrekcjaSP
 57Dzień Ziemi22.04.2024 r.Wychowawcy klas I – IIII – III
 58Dzień książki i praw autorskich – Prezentacja ulubionej książki – Promocja czytelnictwa23.04.2024 r.I. Wołosz A. Zyśk D. Dobrzyńska  Kl. I – VIII
 59Lekcja patriotyzmu – „Konstytucja 3 Maja”maj 2024 r. A. Zyśk J. ZeraSP
 60Dzień Europy Spotkanie z p. Aleksandrą Nowakmaj 2024 r.A. Zyśk M. Antoszewska – Bakuła P. Szabłowska – Dzięgielewska D. DomuradI-VIII
 61Egzamin na Kartę Rowerową  maj/czerwiec 2024 r.S. Kowalskikl. IV
 62Egzamin Ósmoklasisty  14 – 16. 05.2024 r.Dyrekcja 
 63Poinformowanie uczniów,  rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych końcoworocznych ocenach  klasyfikacyjnych.   Poinformowanie uczniów,  rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych końcoworocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych oraz nagannych  i nieodpowiednich ocenach zachowania17.05.2024 r.Dyrekcja, nauczycieleSP
 64Obchody Dnia Dziecka Dzień Patrona Czytanie na polanie Piknik  13.06.2024 rL. Prusik, K. Mierzejewska,SP
 65Światowy Dzień Chemika04.06.2024 r.A. KojtekI – VIII
 66Zielona Szkoła  03 – 07. 06.2024 r.WychowawcySP
 67Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych  14.06.2024 r.Dyrekcja, nauczycieleSP
 68Końcoworoczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej  18.06.2024 r.Dyrekcja/ NauczycieleSP
 69Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych21.06.2024 r.  Dyrekcja/Wychowawcy  SP
 70Ferie letnie22. 06 – 31. 08. 2024 r.  
 71Rada podsumowująca25.06.2024 r.Dyrekcja 
 72Odbieranie zaświadczeń03. 07. 2024 r.Dyrekcja 
 73Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne26 – 30. 08.2024 r.Dyrekcja Nauczyciele 

Pobierz dokument

Wróć do