Harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024 (wtorki godzina 16.30)

  Data    Tematyka  Odpowiedzialni
25 sierpnia – 31 sierpnia  2023                                                       Zmiany w prawie oświatowym Organizacja roku szkolnego Przedstawienie przydziału obowiązków dla pracowników szkoły   Zebrania zespołów etapów edukacyjnych Opracowanie planów pracy zespołów i szkoły   na rok szkolny 2022/2023 Aktualizacja dokumentów szkolnych  Dyrektor     Przewodniczący zespołów   Nauczyciele odpowiedzialni  
12 września 2023 r.              Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. WDN Analiza egzaminu ósmoklasistyDyrektor   Nauczyciele odpowiedzialni          
10 października 2023r.Analiza pracy szkoły    Dyrektor , Wychowawcy,   Nauczyciele odpowiedzialni  
14  listopada 2023r.Rada szkoleniowa Sprawy różne    Dyrektor, Wszyscy nauczyciele, Pedagog, Psycholog
22 grudnia 2022r.Podsumowanie pracy  Spotkanie wigilijne    Dyrektor, Nauczyciele odpowiedzialni, Zarząd, Samorząd  
9 stycznia 2024 r.Klasyfikacja uczniów za I okres  Dyrektor, Wychowawcy   Wszyscy nauczyciele, Pedagog, Psycholog
6 lutego  2024 r.Podsumowanie pracy szkoły w I okresie  Dyrektor, Wszyscy nauczyciele  
4 – 8 marca 2024 r.Zebrania zespołów etapów edukacyjnych i innych zespołów zadaniowych  Dyrektor, Nauczyciele odpowiedzialni
16  kwietnia 2024 r.Rada szkoleniowa  Dyrektor, Wychowawcy   Wszyscy nauczyciele, Pedagog, Psycholog  
14 maja 2024 r.– zebranie na miesiąc przed zakończeniem roku    Ocena sytuacji na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.  Wszyscy nauczyciele   Wychowawcy  
18 czerwca 2024 r.. – klasyfikacja za rok szkolny  Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2023/2024. Informacje o zakończeniu roku szkolnegoWszyscy nauczyciele   Dyrektor   Nauczyciele odpowiedzialni    
25 czerwca 2024 r. – rada podsumowująca rok szkolnyPodsumowanie roku szkolnego, sprawozdania nauczycieli                               i wychowawców Przedstawienie raportu z nadzoru pedagogicznego. Wnioski do dalszej pracy  Dyrektor,    Nauczyciele odpowiedzialni    
Sierpień 2024 r.Planowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024    Dyrektor

Poza harmonogram będą zwoływane posiedzenia rady pedagogicznej w zależności od potrzeb bieżących.

Przyjęto do realizacji 01. 09. 20223r.

Pobierz dokument

Wróć do